IB PYP

OBS De Springbok wil haar leerlingen het International Baccalaureate Primary Years Programme (IB-PYP) aanbieden. De komende jaren worden de teamleden gecoacht  op dit terrein.

PYP staat letterlijk voor Primary Years Programme. Het is een curriculumraamwerk voor kinderen van 3-12 jaar dat valt onder de IB, International Baccalaureate.  Er is ook een Middle Years Programme en een Diploma Programma en een careerprogramma.


“Het doel van alle IB programma’s is om internationaal georiënteerde mensen die, hun gemeenschappelijke menselijkheid erkennen en toezicht op de planeet delen, helpen om een ​​betere en vreedzamere wereld te creëren.”

Om dit doel te bereiken staat in alle drie de stromen het zogenaamde 
leerprofiel centraal. Dit leerprofiel is niet alleen voor leerlingen, ook leerkrachten, directie en zelfs ouders in IB-scholen gebruiken het profiel om op zichzelf en de school te reflecteren. 
Het PYP programma bestaat uit vijf belangrijke onderdelen die ze  “The Five Essential Elements” noemen. Als PYP-leerkracht ben je er verantwoordelijk voor dat alle vijf elementen aan bod komen, in de planning, de uitvoer en in de reflectie.

Het hart van het PYP is het ‘Learners Profile’, het persoonsprofiel waar ieder mens zich in kan ontwikkelen. Dit zijn 10 verschillende ontwikkelingsgebieden. Mensen hoeven niet in alle 10 even sterk te zijn. Ieder mens heeft zijn eigen sterke kanten. Echter je kan wel aandacht besteden aan kanten die minder sterk zijn, je bewust worden dat dit onderdeel bestaat en versterkt kan worden.
“Vertel me en ik vergeet, laat me zien en ik herinner, betrek me en ik onthoud.”