Brede Buurtschool Plus

De Springbok is een Brede Buurtschool Plus. Dit betekent dat de school intensief samen werkt met verschillende organisaties in de buurt van de school. Daarnaast mag een school zich Brede Buurtschool Plus noemen als de school bereid is de reguliere lestijd met zes uur uit te breiden.

De Springbok werkt samen met Buurthuis boerenplein en met Buurthuis Bario. Samen met de buurthuizen proberen we de totale ontwikkeling van het kind te bevorderen. Intensieve samenwerking is er ook met de verschillende sportverenigingen in de buurt. Daarnaast zijn er regelmatig contacten met Centrum Jeugd en Gezin, de wijkagent, de schoolarts, de schooltandarts, passend onderwijs SPPOH, het voortgezet onderwijs en verschillende jeugdhulpverlenende instanties. Schoolmaatschappelijk werk en logopedie hebben wij in huis.