Doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs

Leerlingen van groep 8 krijgen in januari hun definitieve schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt bepaald door de leerkrachten van groep 8, de directie en de intern begeleider.

Het schooladvies voor het voortgezet onderwijs komt tot stand op basis van:

– De resultaten van de CITO-toetsen vanaf groep 6, waarbij rekenen en begrijpend lezen het belangrijkst zijn, naast spelling en technisch lezen.
– De resultaten van de methodegebonden toetsen.
– Het vijfde groepsonderzoek.
– De werkhouding en motivatie van de kinderen.
– Intelligentietesten, zoals de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau).

In januari is er een informatieavond voor de ouders over het voortgezet onderwijs en de aanmeldprocedure. Ook wordt in deze maand het definitieve advies bekend gemaakt en wordt het scholenoverzicht meegegeven.

Hierna volgt een oriëntatieperiode op het voortgezet onderwijs, waarin ouders bijvoorbeeld open dagen kunnen bezoeken. Zij maken dan een voorkeurslijst van scholen (liefst 5) en leveren deze in bij de school van hun eerste keuze. In april wordt de definitieve plaatsing bekend gemaakt.

Half april is de Centrale Eindtoets. Wanneer deze toets beter gemaakt wordt dan het gegeven schooladvies, wordt het advies eventueel herzien. De school neemt hierover contact op met de ouders.