IB en het Primary Years Programme

Wij zijn kandidaatschool om in 2020 IB-worldschool te worden. IB, dat staat voor ‘International Baccalaureate’, is een onderwijsvorm met als missie:

‘Het Internationaal Baccalaureaat richt zich op het ontwikkelen van onderzoekende, goed geïnformeerde en zorgzame jonge mensen die helpen om een betere en meer vreedzame wereld te creëren door intercultureel begrip en respect.’

Het ‘Primary Years Programme’(PYP) is hun onderwijsprogramma voor leerlingen van 3 tot 12 jaar. Ons team is in opleiding om dit programma te kunnen uitvoeren.

In het PYP gaat het om onderzoekend leren. De focus ligt vooral op het leren begrijpen van de wereld om ons heen. Het spoort kinderen aan om niet alleen informatie te verzamelen maar deze om te zetten in actie die een bijdrage levert aan henzelf, hun omgeving (gemeenschap) of de wereld waarin ze leven.

Daarbij zijn 21e eeuwse vaardigheden belangrijk zoals verbinding maken tussen eigen kennis / ervaringen en nieuwe informatie / vaardigheden. Daardoor leren ze zelfstandig denken, handelen, plannen, uitvoeren en reflecteren. We vergroten de kwaliteit van het leren, doordat kinderen van en met elkaar leren en ontdekken. We zorgen ervoor dat kinderen wereldburgers worden, doordat ze hun blik verbreden.

Meer informatie over IB en het PYP: www.ibo.org