Meer onderwijstijd

Om de kinderen optimale kansen te bieden, geven we de kinderen zes uur extra onderwijs. Dit doen wij in een vijf gelijke dagenmodel met een continurooster. Alle kinderen gaan vijf dagen per week van half negen tot drie uur naar school, ook op de woensdag.

Tussen de middag eten de kinderen in de klas met hun eigen leerkracht. Daarvoor of erna spelen de kinderen een half uur buiten onder toezicht van professionele begeleiding. Kcal zorgt voor een leuk en sportief aanbod tijdens dit buitenspel. Lees hier meer over begeleid buitenspel.

We hebben gekozen voor een vijf gelijke dagenmodel omdat we de kinderen wel meer onderwijstijd willen geven, maar dat we de dagen niet te lang willen maken. Om deze reden is de woensdagmiddag geen vrije middag meer.

In de leertijdverlenging hebben we een aanbod waarbinnen de kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. We bieden kunst, techniek, muziek, cultuur en sport aan. Hiervoor huurt de school vakdocenten in. De sportactiviteiten worden aangeboden in samenwerking met de verschillende sportverenigingen in de buurt van de school. Door deze leerlijnen in de verlengde leertijd aan te bieden, hebben de leerkrachten meer tijd voor taal en rekenen in de reguliere lestijd. Onder andere hierdoor is de Springbok in staat de resultaten van de kinderen blijvend te verbeteren.