Social Schools

Voor de communicatie met ouders maken wij gebruik van het ouderportaal “Social Schools”

Met Social Schools hebben ouders en/of verzorgers altijd toegang tot alle school-informatie die op hun kind betrekking heeft. Met Social Schools is er nooit meer informatie ‘zoek’: de informatiebriefjes, de oudergesprekken, klassenlijsten, de jaarkalender, het staat allemaal in Social Schools.

Mocht u nog geen toegang hebben tot Social Schools kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind. Die zal ervoor zorgen dat u dan ook kunt inloggen.


Klik hier om naar de website te gaan.