MR

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft een adviserende, maar ook een beslissende rol in beleidszaken.

De MR neemt beslissingen over bijvoorbeeld:
– De aanschaf en invoering van een nieuwe methode
– Het aanschaffen van tablets
– Veranderingen van schooltijden

De MR op de Springbok is actief en komt 7 keer per schooljaar bij elkaar.
In de MR zitten 2 ouders en 2 personeelsleden van de locatie Pretoriusstraat en in de MR zitten 2 ouders en 2 personeelsleden van de locatie Wolmaranstraat. Tijdens de vergadering is de directie ook aanwezig.

De vergaderingen van de MR worden vastgelegd in een notulen. Gemaakte afspraken worden tijdens teamvergaderingen besproken met de personeelsleden en worden eventueel naar ouders gecommuniceerd.

Als ouders meer informatie willen hebben over de MR kunnen zij contact opnemen met de voorzitter.