Excellent Taalonderwijs

NT2-proof

Op OBS De Springbok zitten veel leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal spreken. Ons onderwijs is daarom NT2-proof (Nederlands als Tweede Taal). Voor de leerlingen bij ons op school betekent dit dat de taallessen worden aangeboden in kleine stapjes, waarbij veel eerst wordt uitgelegd en gegeven. Door de taallessen op deze manier aan te bieden krijgen de leerlingen meer houvast en daardoor ook meer zelfvertrouwen bij het spreken en schrijven in het Nederlands.

Deze manier van werken wordt in alle groepen ingezet, waardoor een doorgaande lijn gewaarborgd wordt. We maken hiervoor gebruik van o.a. Zien is Snappen en Met Woorden in de Weer voor het woordenschataanbod.

Door deze manier van werken zijn de resultaten van onze leerlingen de afgelopen jaren sterk toegenomen. Inmiddels presteren bijna alle groepen ook voor begrijpend lezen op of boven het landelijk gemiddelde.

Naast deze manier van werken in de reguliere groepen hebben we op beide locaties een Neveninstroomgroep. In deze groepen worden leerlingen van 7 tot 13 jaar opgevangen die nieuw in Nederland zijn. Op de locatie Pretoriusstraat is daarnaast ook een SBO groep Neveninstromers. Deze groep is ook voor leerlingen die net in Nederland wonen en die daarbij ook moeite hebben met leren. Op de locatie Wolmaransstraat is een Neveninstroomgroep voor jongere kinderen.

Verder is er op beide locaties een Schakelklas. Deze taalklas is voor leerlingen die in de Neveninstroomgroep hebben gezeten, maar voor wie de lessen in het Nederlands in de reguliere groepen nog te moeilijk zijn. Deze leerlingen worden een aantal keer per week uit de reguliere groep gehaald.