Schooltijden

De school hanteert sinds het schooljaar 2015-2016 het Vijf-gelijke-dagen-model.

Maandag 08.30 – 15.00
Dinsdag 08.30 – 15.00
Woensdag 08.30 – 15.00
Donderdag 08.30 – 15.00
Vrijdag 08.30 – 15.00

Instroomgroepen
De instroomgroepen hebben les tot 14.00. Zij hebben geen LKP.

Inlooptijd
Tien minuten voor het begin van de school, om 08.20 uur, kunnen de leerlingen naar hun klas om alvast aan het werk te gaan, te gaan computeren, knutselen, een boek te lezen of iets dergelijks. Door deze inlooptijd breiden wij de onderwijstijd uit.

Continurooster
De Springbok heeft er voor gekozen om in het schooljaar 2012- 2013 van start te gaan met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven. Zij eten en drinken met hun eigen juf of meester. Daarna spelen de leerlingen een half uur buiten onder professionele begeleiding.

Pauze
De groepen 1 en 2 hebben, behalve tussen de middag, geen vaste pauzetijden. Er wordt geprobeerd de kleuters elke dag te laten buitenspelen, behalve als het weer het niet toelaat.
De groepen 3 tot en met 8 hebben in de ochtend vijftien minuten pauze. De groepen 3 en 4 kunnen in de middag ook nog pauze hebben.

Nablijven
Soms moet uw kind nog iets afmaken in de klas, krijgt uw kind extra les of mag de juf of meester helpen. De leerkracht kan dan besluiten de leerling een kwartier langer in de klas te houden. Als de leerkracht uw kind langer dan een kwartier op school houdt, wordt u daarvan van tevoren op de hoogte gesteld.