VVE

VVE
De Springbok verzorgt samen met Buurthuis Boerenplein en Xtra de voor- en vroegschoolse educatie. De kinderen vanaf twee en een half tot vier jaar oud krijgen vier dagdelen onderwijs aangeboden op de voorscholen. De voorschool van de locatie Wolmaransstraat heet Thusanong en bevindt zich in het Buurthuis Boerenplein. De voorschool van de locatie Pretoriusstraat heet De Pretmaker en bevindt zich in het gebouw van de Springbok. Vanaf vier jaar gaan de kinderen naar de Springbok. De voor- en de vroegschool werken intensief samen. Dit is terug te vinden in gezamenlijke thema’s en het gebruik van dezelfde methodes en methodiek (NT2 proof). Samen zorgen we voor een goede start in het onderwijs!