Ziekte / verzuim / verlof / leerplicht

Ziekte
Als uw kind niet kan komen door ziekte of andere oorzaken, dan willen wij dat graag weten.
Om onnodige moeilijkheden te voorkomen, is het prettig als u ons voor aanvang van de schooltijd opbelt.
Telefoonnummer Pretoriusstraat 070-3458605
Telefoonnummer Wolmaransstraat 070-3804071
U kunt ook even langskomen of de boodschap schriftelijk meegeven aan een broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje.

Leerplicht
Uw kind is leerplichtig als het 5 jaar is.
Natuurlijk is het voor het kind heel goed als het op 4-jarige leeftijd naar school gaat, want kinderen hebben echt twee jaar kleuteronderwijs nodig.

Volgens de leerplichtwet moeten de ouders de school direct schriftelijk of telefonisch informeren, indien een kind de school niet kan bezoeken.

Bij ongeoorloofd verzuim wordt de afdeling Leerplicht van de Gemeente Den Haag op de hoogte gebracht. Er kan dan een boete worden opgelegd van € 75,00 per kind per dag.

Ook bij regelmatig te laat komen zonder geldige reden moeten wij dit melden bij de afdeling Leerplicht van de gemeente Den Haag.

Verlof
U kunt in bijzondere omstandigheden verlof aanvragen voor uw kind(eren). U kunt een verlofaanvraag indienen bij de directie. Wij vragen u dit tijdig te doen. U kunt hier de vernieuwde folder over luxeverzuim downloaden.